Now

Trang này lấy ý tưởng từ nownownow.com. Profile của mình trên đó ở đây.

Điều mình đang bận tâm

Sau này khi xây dựng được hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh rồi thì mình sẽ tự động hoá phần này, còn trước mắt bạn có thể xem những gì Quả Cầu bận tâm chính là điều mình bận tâm. Hãy tải vault Obsidian của Quả Cầu để xem nó đang bận tâm điều gì.

Lịch của mình

Mình thường chỉ làm việc ở nhà nên việc xếp lịch cũng khá linh hoạt. Nếu bạn muốn xếp lịch với mình, có thể xem lịch sau đây, sau đó thêm email lyminhnhat911@gmail.com vào sự kiện trên Google Calendar của bạn. (Hướng dẫn chi tiết).