Test

There is increasing evidence that the impacts of meteorites have had important effects on Earth, particularly in the field of biological evolution. Such impacts continue to pose a natural hazard to life on Earth. Twice in the twentieth century, large meteorite objects are known to have collided with Earth.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Share it to your friends!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

One Comment

 1. Ooker

  Tớ nghĩ Tiểu Cúc sẽ hiểu thành ý của tớ rằng những thứ tưởng như không phải là Trang Tử thì cũng là Trang Tử, và sẽ thấy thú vị khi thấy có một thứ tưởng như rất khác lại giống mình đến thế. Cậu ấy sẽ tò mò về mấy cái nhóm đối xứng đó, hoặc thấy thương thương tội tội cho ông thầy bói mù lúc nào cũng phải loay hoay, hoặc tưởng tượng ra xem thứ gì lúc thì sun sun như con đỉa lúc thì sừng sững như cái cột đình. Cậu ấy cũng sẽ thấy bài thơ vẫn không mất đi giá trị của nó dù cái thống kê không còn đúng nữa.

  Nhân tiện, tớ cũng đã đọc được nhanh câu này:

  Lúa nước là lúa nước làng
  Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng

  Nếu cậu đọc được nhanh hơn 2 giây mà không vấp thì thắng tớ 😀